Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Mağazamızda verilen tüm servisler ve METAL-İŞ SAN SİT. 17.BLOK. NO:33 34490 IKITELLI O.S.B. BASAKSEHIR-ISTANBUL-TURKEYadresinde kayıtlı firmamıza aittir vefirmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişiselveriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekildetoplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindekiçeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgilibir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adresveya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereğitoplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerineve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyonteklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda hertürlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesapbilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelenbilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ilegerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronikortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "KullanıcıSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilereaçıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanmasıve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızlaçözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunukullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak vekapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ilebelirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veyaişbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıylakullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmakiçin de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veyakullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mağazamız üzerinden yapılanişlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişilertarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsamdışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistikseldeğerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarındakullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikleözel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi vegizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangibir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü birkişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özenigöstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizdenalışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenlibir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır.Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilitsimgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve hertürlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satışişlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır.Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışverişsitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ileşifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartınkullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgilihiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncüşahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilensiparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamıztarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden,alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinintedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal veadres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerinkontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ileirtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgileresadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizigüvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması vebunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemlerisırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistemkırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleriservisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiğiİnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayedeaklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, onlinealışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgiedinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerindefirmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiyeediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınızmağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanızalışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışverişsitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİKART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bizegöndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilikprensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredikartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip dahasonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığındabize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışındaherhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itirazedebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir riskoluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başkasitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen siteleringizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluktaşımamaktadır.Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan işortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedekiGizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncütaraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerdeFirmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılaraait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmaküzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTAGÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne,herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, aslakredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alanbilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdanaktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret edenkullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileriteknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsigeçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internetsitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metindosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihlerisaklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyikaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaretettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri eldeetmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişimdosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişiselbilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişimdosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknikiletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğindeuyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "GizlilikPolitikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veyakullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyledeğiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığıtarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili hertürlü soru ve önerileriniz için bilgi@dembu.com.tr adresine e-mailgönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerindenulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı :FONTE

Adres :METAL-İŞ SAN SİT. 17.BLOK. NO:33 34490 IKITELLI O.S.B. BASAKSEHIR-ISTANBUL-TURKEY

E-mail: info@fonte.com.tr

Tel : +90 553 275 20 07